Samfunnsansvar

Samfunnsansvar

Her finner du informasjon om hva vi gjør for ta vare på våre gjester, medarbeidere, samfunnet og miljøet.

Rapport Åpenhetsloven 2023


Pers Hotell jobber for å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med…

Miljøfyrtårn


Pers Hotell er sertifisert som Miljøfyrtårn, som er et offisielt norsk miljøsertifikat. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for…