Samfunnsansvar

Pers Hotell setter samfunnsansvar svært høyt og ønsker å gjøre mer enn det som forventes av oss.

Her finner du informasjon om hva vi gjør for ta vare på våre gjester, medarbeidere, samfunnet og miljøet.

Rapport Åpenhetsloven 2023


Pers Hotell jobber for å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med…

Miljøfyrtårn


Pers Hotell er sertifisert som Miljøfyrtårn, som er et offisielt norsk miljøsertifikat. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for…