Generelle leiebetingelser

Pers Hotell AS - Opphold. Før man foretar endelig bestilling, skal man lese og gjøre seg kjent med viktig informasjon om det aktuelle produktet. Bestiller er ansvarlig for at kjøpet er i henhold til ens egne ønsker.

1 Prisberegning

Prisene beregnes i.h.h.t. gjeldende priser og avtalt pensjon. Ved evt. skatte- og avgiftsendringer forbeholder Pers seg retten til å endre prisen innenfor meromkostningen.

2 Innsjekk og utsjekk

Rom/leilighet disponeres fra kl 16.00 ankomstdag til kl 12.00 avreisedag. Ved ankomst etter kl 20.00, ber vi om å få beskjed.

Ved eventuell ønske om sen avreise må dette avtales med resepsjonen i forkant. Dersom sen avreise er tilgjengelig vil regningen belastes kr. 100,- pr påbegynte time etter klokken 12:00.

3 Avbestilling og endringer

Frist for avbestilling og endringer er innen kl. 16.00 dagen før ankomst. Ved for sen avbestilling blir bestiller belastet 50% av totalprisen. Ved manglende frammøte (no-show) eller avreise tidligere enn avtalt, blir bestiller belastet for hele totalprisen. For Slarverennet gjelder frist for avbestilling og endringen senest innen 15 dager før ankomst. Ved for sen avbestilling blir bestiller belastet 100% av totalprisen. Ved manglende frammøte (no-show) eller avreise tidligere enn avtalt, blir bestiller belastet for hele totalprisen. Dersom Slarverennet kanselleres, gjelder frist for avbestilling og endring innen kl. 16.00 dagen før ankomst.

4 Betaling

Kredittkort som er oppgitt som garanti for oppholdet ved bestilling, belastes ikke før ankomst, så fremt frist for avbestillinger og endringer overholdes (se punkt 3). Betaling skjer kontant eller med valgfritt kredittkort ved ankomst. Forhåndsbetalte opphold refunderes ikke. Faktura sendes ikke til privatpersoner. Firma og organisasjoner faktureres kun etter forhåndsavtale.

5 Meny

Når måltider inngår i prisen, fastsetter hotellets kjøkkensjef menyen i form av buffet eller servert meny. Måltider som ikke blir inntatt refunderes ikke. Ved behov for spesialmeny pga. allergi e.l. bes det om beskjed om dette før ankomst.

6 Feil eller mangler

Dersom det oppdages feil eller mangler på rom/leilighet må det straks gis beskjed til resepsjonen. Hvis en feil ikke blir meldt fra omgående, slik at vi har mulighet til å rette dette eller evt. tilby annet rom/leilighet, vil det heller ikke være mulig å kreve noen refusjon for det som måtte ha skjedd. En evt. klage med krav om kompensasjon må sendes skriftlig til Pers Hotell AS.

7 Hund og andre kjæledyr

Det er tillatt med hund/kjæledyr i noen hotellrom og noen leiligheter. Se egne regler her:
Hund og kjæledyr

8 Verdisaker

Pers Hotell tar ikke ansvar for tap av penger, smykker eller andre verdisaker, med mindre disse er plassert i hotellets egen safe. Gebyr for retur av gjenglemte effekter fra kr 200,-.

9 Røyking

Pers Hotell er røykfritt både i fellesareal, rom og leiligheter. Ved overtredelse vil det bli belastet et straffegebyr på kr 3.000,-. Røyking er tillatt i eget røykeområde utenfor hotellet.

10 Force majeure

Hendelser utenfor hotellets herredømme, som f.eks. brann, manglende leveranse, pandemi/epidemi, naturkatastrofer o.l. gir hotellet retten til å heve arrangementsavtalen uten erstatningsplikt.