Personvernerklæring

Personvernerklæring for Pers Hotell AS

Under finner du følgende punkter:

1 Behandlingsansvarlig
2 Personopplysninger som lagres
3 Hvordan opplysninger knyttet til reservasjoner og opphold behandles
4 Formål med behandlingen
5 Grunnlaget for behandlingen
6 Innhenting av personopplysninger
7 Behandling av personopplysninger overfor næringsliv, bedriftskunder og leverandører
8 Utlevering av opplysninger til tredjeparter
9 Innhenting av personopplysninger fra tredjepart
10 Databehandler
11 Sletting av personopplysninger
12 Rettigheter for den registrerte
13 Personvernombud
14 Informasjonssikkerhet
15 Kontaktinformasjon

1 Behandlingsansvarlig

Pers Hotell As er behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

2 Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder;
Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Vi lagrer i tillegg kjøpshistorikk og adferdsmønster på vår nettside, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer på siden.

3 Hvordan opplysninger knyttet til reservasjoner og opphold behandles

Når det gjennomføres en booking av deg eller på vegne av deg av andre, behandler vi opplysninger vi trenger for å oppfylle avtalen om booking og kjøp av tjenester. Dette er opplysninger du har gitt oss direkte eller når du har benyttet andre kanaler for booking. Vi behandler eksempelvis opplysninger om din identitet, dine kontaktopplysninger og din betalingsinformasjon. I tillegg behandler vi andre opplysninger som har relevans for ditt opphold hos oss. Dette kan være informasjon om allergier eller om spesielle ønsker for ditt opphold.

I forbindelse med oppholdet ditt registreres kjøp og bestillinger du gjør hos oss.

Dette kan være bestilling av aktiviteter, restaurantbestillinger og andre tjenester hotellet leverer. Dette gjør vi for at du skal kunne betale for dem.

Vi behandler disse opplysningene så lenge det er nødvendig for å oppfylle avtalen om booking med deg, og i så lenge gjeldende lovverk eller myndighetspålegg ber oss om dette. Vi loggfører bruk av nøkkelkort i våre hotell. Dette gjør vi for å motvirke og oppklare kriminalitet og av hensyn til sikkerhet, herunder brannsikkerhet.

4 Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

5 Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6(1)(b).

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (1)(a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

6 Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt våre ansatte i forbindelse med ditt kjøp.

Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). Les mer om bruk av informasjonskapsler her:
https://pers.no/personvern-og-cookies

7 Behandling av personopplysninger overfor næringsliv, bedriftskunder og leverandører

Vi behandler opplysninger om kontaktpersoner hos våre bedriftskunder, leverandører, samarbeidspartnere, deltakere på våre bedriftsarrangement samt personer vi har kontakt med i næringsvirksomhet. Dette gjøres for å inngå og gjennomføre kontraktsforhold, drive og utvikle virksomheten og vedlikeholde vårt nettverk. Slike opplysninger utgjøres typisk av navn, kontaktinformasjon, stilling, bedrift, kompetanse, forretningsmessige interesser og deltakelse på våre arrangementer for næringslivet eller tidligere utvist interesse for oss og våre ansatte.
Vi lagrer slike opplysninger så lenge vi vurderer at personen er en forretningskontakt med oss.

Dette er en berettiget interesse.

8 Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi leverer ikke ut dine personopplysninger til tredjepart, med mindre du har samtykket til dette, eller med mindre gjeldende lovverk, herunder personopplysningsloven og GDPR, gyldig myndighetspålegg eller domstol tillater oss eller pålegger oss dette.

9 Innhenting av personopplysninger fra tredjepart

For å sørge for at vi har riktige opplysninger om deg, kan vi vaske dine opplysninger mot tredjeparts kilder som telefonkatalog og folkeregisteret. I noen tilfeller vil vi sjekke kreditt på våre kunder. Dette innebærer innhenting av kreditt-data fra andre kilder.

Vi henter inn opplysninger fra samarbeidspartnere når dette er lovlig og nødvendig for leveranse av tjenester og kommunikasjon til deg.

10 Databehandler

Pers Hotell AS bruker databehandlere for å kunne levere tjenester til deg.
For vårt bookingsystem på nett bruker vi software fra BookVisit: https://bookvisit.com/
Informasjon blir så overført fra BookVisit til vårt bookingsystem levert av Protel: http://www.protel.net/hotel-software
Vår web-løsning er levert av https://bekkdesign.no/.
For betaling for kjøp på nett bruker vi en tjeneste fra Nets Easy. Se personvernerklæringen deres her: https://www.nets.eu/GDPR

11 Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister i 3 år.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

12 Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

13 Personvernombud

Vi driver ikke regelmessig og systematisk monitorering i stor skala av registrerte. For de fleste kategorier av registrerte behandler vi stort sett alminnelige personopplysninger som navn, adresse, arbeidsgiver, epostadresse, telefonnummer o.l.

Vi har konkludert med at vår bedrift ikke er underlagt krav om å ha personvernombud.

14 Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

15 Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

pers@pers.no

Pers Hotell AS, Sentrumsvegen 72, 3550 Gol