Kjøpsvilkår

Pers Hotell AS - Tropicana Badeland. Før man foretar endelig bestilling, skal man lese og gjøre seg kjent med viktig informasjon om det aktuelle produktet. Bestiller er ansvarlig for at kjøpet er i henhold til ens egne ønsker.

Under finner du følgende punkter:

1 Bestillers ansvar
2 Vilkår for bestilling av billetter til Tropicana Badeland
3 Betaling og sikkerhet
4 Om billetten og billettens gyldighet
5 Angrerett og force majeure
6 Avbestillingsregler
7 Forsikring
8 Kontakt oss

Denne avtalen omfatter kjøp mellom privatperson, heretter kalt bestiller eller kjøper, og Pers Hotell AS avd. Tropicana Badeland, heretter kalt Tropicana Badeland. Bestiller plikter å gjøre seg kjent med Tropicana Badeland sine avtalevilkår før gjennomføring av bestilling.

1 Bestillers ansvar

Før man foretar endelig bestilling, skal man lese og gjøre seg kjent med viktig informasjon om det aktuelle produktet. Bestiller er ansvarlig for at kjøpet er i henhold til ens egne ønsker.

Bestiller er ansvarlig for å forsikre seg om at opplysningene i bekreftelsen er i samsvar med bestillingen.
Ved gjennomføring av kjøp godtar bestiller å følge Tropicana Badeland sitt reglement, samt å gjøre alle i følget oppmerksom på gjeldende reglement. Brudd på retningslinjer og reglement kan føre til bortvisning fra badelandet uten refusjon.

2 Vilkår for bestilling av billetter til Tropicana Badeland på pers.no

Tropicana Badeland er teknisk ansvarlig for bestillinger foretatt på pers.no. Alle priser er oppgitt i norske kroner og er inkludert alle avgifter.

Bestiller må være 18 år for å handle på pers.no. Den som kjøper billetter for barn under 18 år har ansvaret for disse. Barn under 12 år kan kun besøke badelandet i følge med en voksen.

Bestiller er selv ansvarlig for å oppgi korrekt informasjon, herunder korrekt stavet navn, adresse, epostadresse eller telefonnummer. I motsatt tilfelle, kan bestiller bli krevet for kostnader som måtte oppstå som følge av feil/rettelse av disse. Det gis ikke rabattert pris på billetten når man kommer på ettermiddagen og har kjøpt dagspass, eller ved dårlig vær.
Tropicana Badeland forbeholder seg retten til å stenge attraksjoner og aktiviteter helt eller delvis på bakgrunn av forhold som ikke gjør det forsvarlig å holde åpent. Ved eventuell stenging av aktiviteter i badelandet eller avkortning av åpningstiden refunderes ikke billetten. Det gis heller ikke rabattert pris på billetten.

Det tas forbehold om trykkfeil og eventuelle endringer i pris ved økte offentlige avgifter.

For øvrig gjelder norske lover og regler.

3 Betaling og sikkerhet

3.1 Sikker betaling

Betaling skjer ved belastning av kreditt- eller debetkort. Person- og brukerkontoinformasjon i betalingsløsningen er kryptert, slik at ingen skal kunne misbruke den. Bankenes godkjente systemer brukes til våre betalingstransaksjoner. Betaling kan gjøres med Visa, MasterCard eller Maestro.
Kredittkorttransaksjoner skjer på en separat sikret server med full kryptering av alle kredittkortopplysninger. Tropicana Badeland samarbeider med Nets for å opprettholde en sikker betalingsløsning. Denne løsningen oppfyller alle Nets krav for sikre betalingsløsninger. Dine kredittkortopplysninger vil ikke bli gjort tilgjengelige for andre virksomheter eller organisasjoner.

3.2 Avgifter og betaling

Avgifter som kommer i tillegg til billettprisen, kan variere på bakgrunn av hvilket arrangement det gjelder, billettpris og hvilken betalingsmåte som velges. Det vil ved betaling bli opplyst om avgifter som påløper.
Billetter betales i sin helhet ved bestilling. Kjøpte billetter refunderes ikke.

3.3 Ugyldig bestilling

Bestillingen er ikke gjennomført og ikke gyldig i følgende tilfeller:

  • Bestiller mottar ikke e-post med kvittering eller bookingbekreftelse/bookingnummer og detaljinformasjon om det man ønsket å bestille.
  • Kortinnbetalingen avbrytes av ulike årsaker og innbetalingen mislykkes.
  • Betalingen gjennomføres ikke fullstendig eller korrekt, og beløpet trekkes ikke fra bestillers konto. Dermed kanselleres den foreløpige handlekurven/ reservasjonen etter kort tid.

Bestiller må sørge for å kunne nås på den e-postadressen man har oppgitt ved registrering. Bestiller er ansvarlig for å ta vare på epostbekreftelsen.

4 Om billetten og billettens gyldighet

Alle gjester må ha gyldig inngangsbillett på besøksdagen.
Bestiller er selv ansvarlig for å kjøpe billett av riktig kategori (alder, dagspass, ettermiddagspass) på besøkstidspunktet

4.1 Gyldighet

Inngangsbilletter til Tropicana Badeland er gyldige på datoen(e) bestiller har valgt i sin bestilling. Billettens gyldighet står oppført på billetten. Ved bestilling av ettermiddagsbillett (etter kl. 17.00) er billett kun gyldig fra kl. 17.00 på datoen(e) bestiller har valgt i sin bestilling.

4.2 Bestillingsbekreftelse

Bestillingsbekreftelse blir sendt til e-postadressen brukt ved bestilling. Ta vare på bestillingsbekreftelsen, da denne gjelder som kvittering.
Ikke mottatt e-postbekreftelse? Dersom du ikke mottar e-postbekreftelse umiddelbart etter bestilling, sjekk om denne kan ha lagt seg i innboksen for useriøs post/spamfilter.

4.3 Billetten

Bestiller mottar inngangsbilletten i to former:

(1) PDF- fil på epost. Denne kan vises digitalt på telefon eller printes ut på hvitt ark. Det er unik kode på hver billett og alle må skannes ved ankomst i parken.

(2) QR-kode på SMS. Denne kan vises digitalt på telefon og inneholder alle billettene i kjøpet. Denne er unik og kan kun valideres en gang og gjelder for alle billettene i kjøpet.

Dersom bestiller har en kupong som gir rabatt som følge av at bestiller er boende gjest ved Pers Hotell, må romnøkkel, i tillegg til billett, vises frem ved inngang.

Dersom bestiller har en kupong som gir rabatt som følge av et samarbeid mellom Tropicana Badeland og annen aktør, må bevis for at rabatt er gyldig, i tillegg til billett, vises frem ved inngang.

4.4 Misbruk

Det er viktig at bestiller behandler nettbilletten som et verdipapir, og sikrer seg mot at den kopieres eller skrives ut flere ganger. Dersom Tropicana Badeland har grunn til å tro at det har foregått misbruk/forfalskning som f.eks kopiering av billetter e.l. vil bestiller kunne bli bedt om å legitimere seg.

Vi ber derfor om at du har med betalingskortet ditt eller annen gyldig legitimasjon med foto til parken. Inngangsbilletten er personlig, og én inngangsbillett kan ikke benyttes av flere personer.

Selv om det er mulig å skrive ut en ny billett, kan du bli nektet adgang til parken hvis noen andre er kommet inn på ditt billettnummer før deg.
Billetten virker altså det antall ganger som er definert for billetten – og et hvert forsøk på misbruk/forfalskning av billetter betraktes som dokumentfalsk og vil bli anmeldt til politiet.

Misbruk kan føre til at billetten blir annullert.

Ubrukte billetter refunderes ikke.

5 Angrerett og force majeure

5.1 Angrerett

Ved kjøp av billetter på internett har du ikke angrerett, jfr. Angrerettloven §22 bokstav m. Her fremgår det at angrerett gjelder ikke avtaler om «…tjenester knyttet til fritidsaktiviteter når det i avtalen er fastsatt en bestemt dato eller et bestemt tidsrom for utførelsen av slike tjenester». Tjenester som leveres på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom gjelder alle våre billetter og produkter. I slike tilfeller henvises det til gjeldende avbestillingsregler.

5.2 Force majeure

Tropicana Badeland er ikke ansvarlig for utilfredsstillende forhold eller stengte fasiliteter som følge av krigshandlinger, naturkatastrofe, nasjonal eller regional streik, sykdomsutbrudd, pandemier, brudd i vann eller energiforsyning, brann eller andre lignende hendelser som ingen innblandet part kunne forutse eller påvirke. Tropicana Badeland har ikke refusjonsplikt eller erstatningskrav for annet økonomisk tap som oppstår som følge av force majeure hendelser eller kansellering som skyldes dette. Det betyr at må et arrangement utgå ved Force Majeure refunderes ikke kjøper for de utleggene man har hatt, kostnader til billetter og forskjellige pakker. Hver part må ta sitt tap.

6 Avbestillingsregler

Bestiller er selv ansvarlig for å sjekke sin egen bestillingsbekreftelse (som er tilsendt på epost) og selv avbestille innen 24 timer dersom noe ikke er riktig.
Bestiller kan avbestille kjøpte nettbilletter innen 24 timer etter kjøpstidspunktet dersom de ikke allerede er tatt i bruk.

6.1 Unntak

Bestiller kan ikke avbestille billetter samme dag som inngangsbilletten gjelder for. Det betyr at dersom du har kjøpt inngangsbillett dagen før (kjøpsdagen), altså dagen før du vil gå i Tropicana Badeland, kan du ikke avbestille dagen etter (bruksdagen), selv om det er innenfor 24 timer.

Ut over dette er det ingen avbestilling eller refusjon.

6.2 Feil opplysninger

Tropicana Badeland tar forbehold om feil i priser, beskrivelser av tjenester som kan oppstå. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Tropicana Badeland sin side, i annonser o.l. og/eller i nettbookingen som er av betydelig differanse av normal utsalgspris, kan Tropicana Badeland ensidig endre, slette eller avvise bestillinger. Dersom et produkt viser seg å være faktisk utsolgt, men likevel tilgjengelig (overbooking) på pers.no, kan Tropicana Badeland slette eller avvise bestillingen. Dette gjelder selv om
kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende.

Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

7 Forsikring

Bestiller er ansvarlig for egne, relevante forsikringer som gjelder reise og bestiller-/leieforhold, herunder reise- og fritidsforsikring (inkl. avbestillingsforsikring) og reiseansvarsforsikring.

8 Kontakt oss

Eventuelle spørsmål eller klager om billettkjøp kan rettes til:

pers@pers.no
Telefon: 32 02 30 00

Pers Hotell AS, Sentrumsvegen 72, 3550 Gol