Personvernerklæring ved rekruttering

Personvernerklæring ved rekruttering - Pers Hotell AS

Jeg godkjenner herved at mine personopplysninger registreres og behandles i forbindelse med rekruttering. Opplysningen som blir gitt vil være tilgjengelige for HR og rekrutterende personer innen­for selskapet i henhold til EUs forordning for personvern (2018), GDPR.

 

Under finner du følgende punkter:

1 Behandling av personopplysninger
2 Behandlingsansvarlig
3 Hva skal opplysningene brukes til?
4 Hvem har tilgang til opplysningene?
5 Hvor lenge lagres opplysningene?
6 Du har rett til å vite hvilke opplysninger Pers Hotell AS har lagret om deg
7 Kontaktinformasjon

1 Behandling av personopplysninger

Opplysningene du oppgir i søknaden registreres på Pers Hotell AS sine vegne i selskapets rekrutteringssystem.

Vi behandler følgende personopplysninger:
• Navn
• Fødselsår
• Kjønn
• Kontaktopplysninger: e-postadresse, telefonnummer, adresse
• CV
• Søknadsbrev
• Øvrige vedlagte filer (som f.eks. vitnemål)

2 Behandleransvarlig

Pers Hotell AS er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger.

3 Hva skal opplysningene brukes til?

Pers Hotell AS bruker opplysningene for å behandle jobbsøknaden.

4 Hvem har tilgang til opplysningene?

Opplysningene som blir gitt kommer til å være tilgjengelige for hotellets ledelse og avdelingsledere ved Pers Hotell.

Vi anbefaler at du kun oppgir informasjon som er relevant for den aktuelle stillingen.

5 Hvor lenge lagres opplysningene?

Samtlige opplysninger vil bli slettet fra Pers Hotell sin database 3 år etter din siste søknad.

Dersom samtykke er gitt for lagring av personopplysninger for fremtidige rekrutteringsbehov, vil de lagres til en eventuell fremtidig rekruttering av søkeren ikke lenger er relevant og/eller til samtykket er trukket tilbake.

6 Du har rett til å vite hvilke opplysninger Pers Hotell AS har lagret om deg

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Pers Hotell AS har om deg. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden.

7 Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

pers@pers.no

Pers Hotell AS, Sentrumsvegen 72, 3550 Gol